Site Overlay

Vás pozýva do Súkromnej Materskej Školy – DRÁČIK 
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

1. Zápis:   25. – 26.04. 2024,  16:00 – 18:00

2. Zápis:    06.05. – 10.05. 2024,  15:00 – 18:00  

Podrobnosti k zápisu si pozrite si aj podstránku na tomto webe „PRE RODIČOV“

 

Naša Súkromná materská škola, Jána Lottnera 4 – Škola Dráčik (ďalej len SMŠ) v Kysuckom Novom Meste je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR s termínom začatia činnosti od 1.septembra 2024, rovnako ako aj Súkromná výdajná školská jedáleň, ktorá bude zabezpečovať stravu pre deti a zamestnancov SMŠ.

SMŠ sa nachádza v mestskej časti Kamence v Kysuckom Novom Meste v novopostavených priestoroch. Priestory SMŠ spĺňajú aj najvyššie požiadavky  pre takýto typ zariadenia, ktorými sa môže pochváliť len málo miest a obcí v SR a v rámci regiónu nemá konkurenciu.

Interiér smš je vybavený najmodernejšími technológiami, ktoré spĺňajú vysoké nároky z ekologického, energetického a zdravotného hľadiska(vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje cirkuláciu čerstvého vzduchu, prirodzené chladenie a ohrievanie vnútorných priestorov smš, ktoré je vhodné aj pre deti so zníženou imunitou a alergikov).
Súčasťou SMŠ je aj priestranná krytá terasa a detské certifikované ihrisko.

Koncept novootvorenej SMŠ v Kysuckom Novom Meste vychádza z úspešného 14 ročného prevádzkovania Súkromnej materskej školy, Mládežnícka 51 v Banskej Bystrici, ktorá sa zaraďuje medzi najžiadanejšie Materské školy v Banskej Bystrici a len kvôli kapacitným dôvodom každoročne nemôže prijať cca 40 detí. ( www.skoladracik.sk, https://www.facebook.com/skolkadracik).

Prečo práve SMŠ Dráčik?

 • Prijímame deti už od 2 rokov.
 • Prevádzková doba SMŠ 06:00 – 18:00.
 • Prevádzka priestorov SMŠ bude otvorená aj počas školských prázdnin formou táborov, kurzov…
 • Nové nadštandardne vybavené priestory, každá z 3 tried má rozlohu cca 76m2, súčasťou smš je aj samostatná jedáleň, celkový priestor SMŠ je 660m2 + vonkajšie ihrisko, ktoré má rozlohu 250m2, (pozri aj 3D vizualizáciu priestorov ).
 • Rozšírené športové aktivity pre deti v našej SMŠ-výcvikové kurzy : plavecký, lyžiarsky, korčuliarsky (podľa potreby zapožičanie výstroja zdarma), škola v prírode.
 • Vyučovanie cudzieho jazyka. 
 • Zaujímavé vzdelávacie programy od 2 do 6 rokov.
 • Výlety, exkurzie, divadlá, workshopy……
SMŠ poskytuje predprimárny výchovno-vzdelávací proces s kvalifikovaným personálom pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, vrátane povinného predprimárneho vzdelávania.
 • Naša smš prijíma aj deti so zdravotným znevýhodnením.
 • Prevádzka SMŠ bude v pracovných dňoch od 06:00 do 18:00 (možná zmena otváracích prevádzkových hodín podľa záujmu rodičov).
 • Našimi „pracovnými nástrojmi“ sú profesionálny a láskavý prístup k deťom.
 • Záleží nám na tom, aby vaše dieťa bolo studnicou spokojnosti, tvorivého myslenia a primeraného sebavedomia.
 • Ponúkame vášmu dieťatu komfortné bezpečné prostredie naplnené hrou, zábavou, fantáziou, porozumením, toleranciou a kamarátstvom.
 • Ponúkame miesto, kde odlišný vôbec neznamená čudný, miesto, kde používanie čarovných slovíčok nadobúda konkrétnu podobu.

Čo nas čaká od súčasnosti až do uvedenia smš do prevádzky :

1. Zápis:   25. – 26.04. 2024,  16:00 – 18:00

2. Zápis:    06.05. – 10.05. 2024,  15:00 – 18:00  

 

Milí rodičia, pre školský rok 2024/2025 sa oficiálny zápis detí do Súkromnej materskej školy, uskutoční v termíne máj 2024 a však zápis je možné po dohode s vedením smš vykonať aj mimo oficiálneho termínu (presný termín zápisu budeme aktualizovať)

06/24 –       spoločné aktivity pre zapísané deti do smš, rodičov a zamestnancov smš
07-08/24 – tábor v priestoroch smš (prioritne pre deti zapísané do našej   smš)
08/24 –       rodičovské združenie
09/24 –       začiatok školského roka 24/25 a spustenie prevádzky smš