Site Overlay

DENNÝ REŽIM

Denný režim v SMŠ

06:00 – 08:00 hod.

 • otvorenie smš
 • príchod detí do smš
 • hry a činnosti podľa výberu detí

8:00-9:45 hod.

 • zdravotné cvičenia
 • hygiena
 • desiata
 • vzdelávacie aktivity primerané veku detí

9:45– 11:30 hod.

 • hygiena
 • pobyt vonku

11:30 – 12:30 hod.

 • osobná hygiena
 • obed

 

 

12:00 – 13:50 hod.

 • príprava na spánok / odpočinok
 • spánok / individuálny odpočinok

13:50 – 14:00 hod.

 • prebúdzanie sa
 • nácvik samoobslužných činností (obliekanie, česanie, poriadok – ukladanie si pyžám...)
 • hygiena

14:00 – 14:30 hod.

 • olovrant

14:30 – 18:00 hod.

 • popoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity,
 • záujmové a tvorivé činnosti
 • odchod detí domov