Site Overlay

STRAVOVANIE

Záleží nám na zdravej, vyváženej a kvalitnej strave z čerstvých sezónnych surovín aj s ohľadom na deti s alergiami a intoleranciou.

Jedlá pre našu smš bude zabezpečovať externé školské stravovacie zariadenie v súlade s platnou legislatívou, s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou stravy pre školy a školské zariadenia.

Súčasťou SMŠ  je aj priestorná jedáleň s moderne vybavenou výdajňou teplej a studenej celodennej stravy pre deti a zamestancov smš. Takže stravovanie nepriebieha v triedach (ako je zvykom v niektorých mš ), ale je oddelené od tried a spálni, čo je po hygienickej aj bezpečnostnej stránke stravovanie pohodlné riešenie pre deti a zamestnancov smš.

 

Cena za stravu obsahuje:
presná cena celodennej strava bude uverejnená do 06/24, ale predpokladaná jej výška bude 4,50€/deň/dieťa.

  • raňajky, desiatu, obed, olovrant
  • celodenný pitný režim
  • ovocie a zeleninu

V prípade neprítomnosti dieťaťa v smš, sa vráti len poplatok za stravu vo výške zodpovedajúcej počtu odhlásených dní v danom mesiaci.