Site Overlay

O NÁS

Naša Súkromná materská škola, Jána Lottnera 4 – Kamence v Kysuckom Novom Meste je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, s termínom začatia činnosti od 1.septembra 2024, rovnako ako aj Súkromná výdajná školská jedáleň, ktorá bude zabezpečovať stravu pre deti a zamestnancov SMŠ.

SMŠ sa nachádza v mestskej časti Kamence v Kysuckom Novom Meste v novopostavených priestoroch, ktoré spĺňajú aj najvyššie nároky na priestory pre takéto zariadenie, ktorými sa môže pochváliť len málo miest a obcí v SR a v rámci regiónu nemá konkurenciu.
Kapacita v SMŠ je 60 detí v 3 triedach, ďalšími priestormi smš sú šatne, sociálne zariadenie a kúpeľňa pre každú triedu, spoločné priestory, jedáleň a priestory pre zamestnancov smš.

Interiér smš je vybavený najmodernejšími technológiami, ktoré spĺňajú vysoké nároky z ekologického, energetického a zdravotného hľadiska (vzduchotechnika, ktorá zabezpečuje cirkuláciu čerstvého vzduchu, prirodzené chladenie a ohrievanie vnútorných priestorov smš, ktoré je vhodné aj pre deti so zníženou imunitou a alergikov).

Súčasťou SMŠ je aj priestranné exteriérové ihrisko s certifikovanými hracími prvkami.

SMŠ poskytuje predprimárny výchovno-vzdelávací proces s kvalifikovaným personálom pre deti vo veku od 2 do 6 rokov, vrátane povinného predprimárneho vzdelávania.

Prevádzka SMŠ bude v pracovných dňoch od 06:00 do 18:00 (možná zmena otváracích prevádzkových hodín podľa záujmu rodičov).

Našim spoločným menovateľom je profesionálny a láskavý prístup.

Záleží nám na tom, aby vaše dieťa bolo studnicou spokojnosti, tvorivého myslenia a primeraného sebavedomia.

Ponúkame vášmu dieťatku komfortné bezpečné prostredie naplnené hrou, zábavou, fantáziou, porozumením, toleranciou a kamarátstvom. Ponúkame miesto, kde odlišný vôbec neznamená čudný, miesto, kde používanie čarovných slovíčok nadobúda konkrétnu podobu